HİKAYEMİZ

Çalışma hayatımızdan, ilişkilerimize, sanayiden evlere, ekonomiden pazarlamaya kadar her alanda çok hızlı bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Verilerin etkin takibi, kaynakların etkin kullanımı, analitik araçlarla zekaya dönüştürülmesi, işlerin hızlanmasıyla beraber verimliliği de ciddi şekilde artıyor.
Dijitalleşme artık hayatın kopmaz bir parçası haline geldi!
Bu kaçınılmaz değişimde, enerjinin dijitalleşmesi de sürdürülebilir bir dünya için en kritik konulardan biri. Üretimden dağıtıma, tüketimden depolamaya enerjinin dijital araçlarla yönetimi çok önemli.

Amacımız ;

⦁ Türkiye’deki enerjide dijital dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
⦁ Türkiye’de enerjide dijital dönüşüm sektörü hakkında kamuoyu üzerinde etki oluşturulması, bu sektör hakkında kamuoyunda daha gelişmiş bir bilinç ve anlayış oluşturulmasının desteklenmesi ve bu bilinç ve anlayışın gelişiminin teşvik edilmesi,
⦁ Dernek üyeleri arasında teknik bilginin, profesyonelliğin, itibarlı ve uygun ürünlerin ve yüksek etik standartların desteklenmesi ve Türkiye’deki sektör üyeleri arasında yüksek kalite standartlarının düzenlenmesi ve bu standartların sürdürülebilmesi amacıyla üyeler için kılavuzlar, kurallar, yönetmelikler, sektör standartları, etik ve davranış kurallarının oluşturulması,
⦁ Genel itibariyle dernek üyelerinin menfaatlerinin desteklenmesi, korunması ve muhafaza edilmesi ve özellikle hükümet, hükümet yetkilileri, meslek örgütleri ve dernekler, medya, kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, özel kurumlar ve şirketler ile diğer kurumlara; pazarlama, sektörü etkileyen mevzuat, kanun ve politikaların desteklenmesi ile sektörde faaliyet gösterenlerin etik ve davranış kurallarının kabulü de dahil olmak üzere, sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili beyanlarda bulunulması, bu kurumlarla sektöre ilişkin her türlü mesele ile ilgili olarak irtibat ve işbirliği içinde bulunulması,
⦁ Sektörde enerjide dijital dönüşüm uygulamalarının desteklenmesi ve savunulması, sektörün uzun vadede gelişiminin, büyümesinin ve yaşanabilirliğinin teşvik edilmesi,
⦁ Üyeler arasında ve sektörde etik, güvenlik ve davranış kuralları oluşturulması, bunların düzenlenmesi, sürdürülmesi, uygulanması ve bunların zaman zaman değiştirilmesi ya da iptal edilmesi,
⦁ Üyeler ve etik ve davranış kuralları ile ilgili yönetmeliklerin yorumlanması ve uygulanması yöntemleri için bir merci olarak hareket edilmesi amacı ile kurulmuştur.