Enerjide Dijitalleşme Nedir?

Gelişen teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte enerji sektörü de kaçınılmaz bir değişime uğruyor. Bu kapsamda, iot cihazlar, block chain, bulut bilişim, 5G, kablosuz bağlantılar, büyü veri analizleri enerjinin de her alanında uygulanmaya başlıyor.

Enerjide dijitalleşme, şebekelerin güvenilirliğini ve karlığını artıyor, enerjinin üretim, tüketim ve dağıtımında etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyor ve kaybını önlüyor, sadece üreticiden tüketiciye değil, tüketicilerin de kendi arasında enerji ticareti yapmalarını sağlıyor.

Hızla gelen bu değişim aynı zamanda daha sürdrülebilir bir dünyanın da oluşmasını , enerji kayıplarını önleyerek ekonomiye daha fazla katkı sağlıyor.