Blog

Depolama ve Enerji

Enerji sistemleri , çeşitli kaynaklardan enerji elde etmede ve onu, örneğin kamu hizmeti, sanayi, bina ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerdeki uygulamalar için gerekli enerji biçimlerine dönüştürmede kilit bir rol oynamaktadır. Enerji depolamanın amacı, enerjiyi yakalamak ve gelecekteki kullanım için etkin bir şekilde sunmaktır.Üretilen enerji uzun süre mevcut olmadığında, büyük miktarda enerji depolayabilen yüksek enerji yoğunluklu bir cihaz gerekir. Zaman boşaltma süresi kısa, kısa bir süre boyunca şarj / …

Depolama ve Enerji Devamı »

Otonom Araçlar ve Enerji

Otonom Araçlar (AV’ler) gibi paradigma değiştiren teknolojiler, şehirlerimizin geleceği için vaat edilen çok sayıda faydaya rağmen, benzeri görülmemiş yeni tehditler oluşturabilir. Sürücülük mesleklerini öldürebileceği ve istihdam edilebilirlikle ilgili yeni sosyal dışlanma katmanları yaratabileceğinden, AV’lerin sonuçlarını ilk deneyimleyen ulaşım sektörü olacaktır.  Otonom araçların, öncelikle kazaların azaltılması yoluyla araç güvenliğini artırması öngörülmüştür. Ancak tasarımları, araç seyahat talebini ve enerji …

Otonom Araçlar ve Enerji Devamı »

Blockchain ve Enerji

Enerji sektörünün konvansiyonel üretimden yeni ilke ve uygulamalara geçişini kolaylaştırmak için dağıtık enerji piyasalarının ortaya çıkması gerekmektedir. Bu pazarlar, birbirine bağlı karmaşık donanım sistemleri üzerine inşa edilen ve enerji ve ilgili veri alışverişini destekleyen yeni çözümler gerektiren dağıtılmış enerji sistemleri aracılığıyla oluşturulur . Blok zinciri, tarafların güvenilir bir üçüncü taraf olmadan değer veya varlıkları transfer etmelerini sağlayan bir protokol görevi görür. Transferler, ağ tarafından …

Blockchain ve Enerji Devamı »

Bulut Bilişim ve Enerji

Ekonomik büyüme, nüfus yoğunluğundaki artış ve gelişen teknolojinin paralelinde enerjiye olan talep, tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Enerjiye karşı artan bu bağımlılıktan dolayı elektrik şebekelerinde oluşan herhangi bir kesinti sonucunda endüstriyel tüketicilerde oldukça büyük maddi kayıplar oluşturmaktadır. Akıllı şebekeler, mevcut elektrik şebekelerinin bilgi iletişim teknolojileri ile donatılmış yeni nesil güç sistemlerine dönüştürülmesidir. Gelişmiş bilgi iletişim …

Bulut Bilişim ve Enerji Devamı »

Mobilite(5G) ve Enerji

Son yıllarda mobil kablosuz iletişim üzerinden veri trafiği miktarında büyük bir artış gözlemlenirken, önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüme bekleniyor. Mevcut dördüncü nesil (4G) mobil ağlar, yüksek veri hızları ve geniş ağ kapsamı talebini karşılamak için beşinci nesil (5G) ağlara dönüşüyor. Ultra yoğun 5G ağının ve çok sayıda bağlı cihazın ortaya çıkışı, önemli ölçüde artan sistem enerji tüketimi, …

Mobilite(5G) ve Enerji Devamı »

Şebeke Siber Güvenliği ve Enerji

Akıllı şebekelerin geleneksel şebekelere göre daha geniş bir coğrafi alana yayılması ve internete bağlı olmasından dolayı daha açık bir iletişim ortamına sahiptirler. Bu yüzden sistemde bulunan tüm bileşenleri ağ saldırılarına karşı %100 güvence altına almak mümkün değildir. Dolayısıyla, iletişim ağında siber atakların sebep olacağı anormal süreçlerin belirlenmesi ve tanımlanması için profil tanımlama, test işlemleri ve …

Şebeke Siber Güvenliği ve Enerji Devamı »

Büyük Veri, Yapay Zeka ve Enerji

İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber dijitalleşmede görülen artışın nedeni, üretilen veri miktarındaki artışa aittir. İnsanların sanal ağlar üzerinde yaptıkları her hareket ve arkalarında bıraktıkları her iz; bir oluşumun, bir yapının kaynağı haline gelmektedir. Tüm internet kullanıcılarının el birliğiyle ortaya çıkardığı bu yapıya Big Data (Büyük Veri) denilmektedir. Sağlıktan eğitime, finanstan pazarlamaya, tarımdan turizme hemen hemen bütün …

Büyük Veri, Yapay Zeka ve Enerji Devamı »

Nesnelerin İnternetive Enerji

(Sezgisel insandan makineye etkileşim yoluyla yaşam) Nesnelerin internetinin (IoT) kısa tanımı, internete bağlı küçük cihazlar topluluğudur. IoT, “internet” kavramını çoğu insanın kullanım durumlarının ötesinde bir adım ileriye taşıyor. Şimdi bu amacı (bağlantıyı) insan dışı varlıklara da genişletiyor. Bir IP adresinden diğerine bilgi paketleri gönderirken, insanların bilgi toplamasına ve göndermesine izin veren aynı internet teknolojisi, çevrelerindeki ortam hakkında …

Nesnelerin İnternetive Enerji Devamı »

Enerjide Dijitalleşme

Elektriğin olmadığı, enerjinin verimli ve temiz kullanılmadığı bir dünyada sürdürülebilir bir geleceği hayal etmek imkansızdır. Dijitalleşme , enerjinin daha verimli bir şekilde üretilebilmesi, iletilebilmesi ve dağıtılabilmesi için önemli bir dönüşümü ifade etmektedir. Dünya üzerinde hiçbir ülke, enerjide tamamen dijitalleşmiş değildir. Türkiye’nin bu değişimi ve dönüşümü yakalaması için, yöneticilerin enerjide dijitalleşme ideolojisini/ilkesini benimsemesi gerekmektedir. EDİDER, enerjide …

Enerjide Dijitalleşme Devamı »