Depolama ve Enerji

Enerji sistemleri , çeşitli kaynaklardan enerji elde etmede ve onu, örneğin kamu hizmeti, sanayi, bina ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerdeki uygulamalar için gerekli enerji biçimlerine dönüştürmede kilit bir rol oynamaktadır. Enerji

Otonom Araçlar ve Enerji

Otonom Araçlar (AV’ler) gibi paradigma değiştiren teknolojiler, şehirlerimizin geleceği için vaat edilen çok sayıda faydaya rağmen, benzeri görülmemiş yeni tehditler oluşturabilir. Sürücülük mesleklerini öldürebileceği ve istihdam

Blockchain ve Enerji

Enerji sektörünün konvansiyonel üretimden yeni ilke ve uygulamalara geçişini kolaylaştırmak için dağıtık enerji piyasalarının ortaya çıkması gerekmektedir. Bu pazarlar, birbirine bağlı karmaşık donanım sistemleri üzerine inşa edilen ve enerji

Bulut Bilişim ve Enerji

Ekonomik büyüme, nüfus yoğunluğundaki artış ve gelişen teknolojinin paralelinde enerjiye olan talep, tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Enerjiye karşı artan bu bağımlılıktan dolayı elektrik şebekelerinde

Mobilite(5G) ve Enerji

Son yıllarda mobil kablosuz iletişim üzerinden veri trafiği miktarında büyük bir artış gözlemlenirken, önümüzdeki yıllarda daha hızlı büyüme bekleniyor. Mevcut dördüncü nesil (4G) mobil ağlar, yüksek

Şebeke Siber Güvenliği ve Enerji

Akıllı şebekelerin geleneksel şebekelere göre daha geniş bir coğrafi alana yayılması ve internete bağlı olmasından dolayı daha açık bir iletişim ortamına sahiptirler. Bu yüzden sistemde