Enerjide Değişim ve Dijitalleşme – Can Arslan

Teknolojik Yıkım ile Enerjide Değişim pekçok kez yanyana getirilen ve yanlış algılara yol açan  kavramlar. “Teknolojik Yıkım” bir piyasada yeni bir teknolojinin piyasanın işleyişini aniden değiştirmesi ve eski iş yapış şekillerini ortadan kaldırması için kullanılıyor. Enerjide teknolojik yıkım pek mümkün değil, çünkü enerji piyasasında yeni bir teknolojinin aniden işlem yapabilmesi için kanunlar ve düzenlemeler gereklidir. Güneş Enerjisi teknolojisinin gelişmesi veya enerji depolama sistemlerinin uygulanabilir hale gelmesi ne yazık ki çoğu enerji piyasasını etkilememektedir; çünkü sizin bu sistemleri kullanabilmeniz için önce kanun

Enerji Sektöründe Yeşil ve Dijital Bir Kalkınma Mümkün Mü?

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) olarak hazırladığımız Dijital Enerji Konuşmaları serisinin üçüncü bölümünde Dünya Enerji Komitesi Türkiye yönetim kurulu üyesi ve Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi öğretim üyesi Barış Sanlı, EDİDER yönetim kurulu üyeleri ile enerji sektöründe yeşil ve dijital kalkınmanın mümkün olup olamayacağını ve bu süreçte kamu kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki iş birliklerini tartışıyorlar.

Elektrik Dağıtım Sektöründe Dijital Dönüşüm – Nasıl Hızlandırılabilir? – Dr. Alper Terciyanlı

Giriş Teknolojinin gelişimi ile paralel olarak diğer birçok sektörde olduğu gibi elektrik dağıtım sektöründe de önemli bir dönüşüm sürecinden geçilmektedir. Dijitalleşmenin temel yapı taşları olarak bilgi, haberleşme ve sensör teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dağıtım sistemleri başta olmak üzere hemen bütün sektörlerde verinin toplanması, iletilmesi ve işlenmesi süreçlerini eskiye nazaran oldukça kolaylaştırmış ve öncelikle teknoloji adaptasyonu ile mevcuttaki analog/manuel yürüyen süreçlerin dijitalleştirilmesini ve telemetri başta olmak üzere birçok IT-OT etkileşimli sistemlerin yaygınlaştırılmasını hızlandırmıştır. Diğer sektörlerden farklı olarak başta dağıtık üretim, depolama ve elektrikli

Doğru “Enerji Ölçme-İzleme ve Yönetim Sistemi” Neden Önemlidir?

Doğru “Enerji Ölçme-İzleme ve Yönetim Sistemi” Neden Önemlidir? Ülkemizde öncelikle ve özellikle artan enerji ihtiyacı ve konvansiyonel veya yenilenebilir enerji üretmek üzerine çok fazla firma, proje-yatırım, strateji-projeksiyon ve uygulama var. Ancak, mevcut enerji üretim kaynaklarımızda, yoğun-yanlışfazla enerji kullanan ticari binalarımızda, sanayi tesislerimizde, konutlarımızda, kamu binalarımızda, kampus ve şehirlerimizde; daha etkin enerji kullanmaya, enerji verimliliği ve tasarrufu yapmaya çalışmaz isek, en azından yeni yapılan siteleri ve kentsel dönüşümleri enerji etkin yapmaz isek, sürekli yeni enerji kaynakları, yeni yatırımlar, yeni çevre sorunları, yeni cari

Do You Still Have A Question Regarding Our Services?

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration.