About admin

This author admin has created 5 entries.

Enerji Sektöründe Yeşil ve Dijital Bir Kalkınma Mümkün Mü?

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) olarak hazırladığımız Dijital Enerji Konuşmaları serisinin üçüncü bölümünde Dünya Enerji Komitesi Türkiye yönetim kurulu üyesi ve Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi öğretim üyesi Barış Sanlı, EDİDER yönetim kurulu üyeleri ile enerji sektöründe yeşil ve dijital kalkınmanın mümkün olup olamayacağını ve bu süreçte kamu kuruluşları ile diğer paydaşlar arasındaki iş birliklerini tartışıyorlar.

Elektrik Dağıtım Sektöründe Dijital Dönüşüm – Nasıl Hızlandırılabilir? – Dr. Alper Terciyanlı

Giriş Teknolojinin gelişimi ile paralel olarak diğer birçok sektörde olduğu gibi elektrik dağıtım sektöründe de önemli bir dönüşüm sürecinden geçilmektedir. Dijitalleşmenin temel yapı taşları olarak bilgi, haberleşme ve sensör teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dağıtım sistemleri başta olmak üzere hemen bütün sektörlerde verinin toplanması, iletilmesi ve işlenmesi süreçlerini eskiye nazaran oldukça kolaylaştırmış ve öncelikle teknoloji adaptasyonu ile mevcuttaki analog/manuel yürüyen süreçlerin dijitalleştirilmesini ve telemetri başta olmak üzere birçok IT-OT etkileşimli sistemlerin yaygınlaştırılmasını hızlandırmıştır. Diğer sektörlerden farklı olarak başta dağıtık üretim, depolama ve elektrikli

Doğru “Enerji Ölçme-İzleme ve Yönetim Sistemi” Neden Önemlidir?

Doğru “Enerji Ölçme-İzleme ve Yönetim Sistemi” Neden Önemlidir? Ülkemizde öncelikle ve özellikle artan enerji ihtiyacı ve konvansiyonel veya yenilenebilir enerji üretmek üzerine çok fazla firma, proje-yatırım, strateji-projeksiyon ve uygulama var. Ancak, mevcut enerji üretim kaynaklarımızda, yoğun-yanlışfazla enerji kullanan ticari binalarımızda, sanayi tesislerimizde, konutlarımızda, kamu binalarımızda, kampus ve şehirlerimizde; daha etkin enerji kullanmaya, enerji verimliliği ve tasarrufu yapmaya çalışmaz isek, en azından yeni yapılan siteleri ve kentsel dönüşümleri enerji etkin yapmaz isek, sürekli yeni enerji kaynakları, yeni yatırımlar, yeni çevre sorunları, yeni cari

Şebeke 2.0’a Dönüşüm Sürecinde Dağıtım Şirketlerini Neler Bekliyor?

Hem konuya ısınmak hem de ilk yazıda biraz hızlı geçtiğimiz Şebeke 2.0 tanımını ve bizleri neler beklediğini biraz daha açmak için çok az geriye sararak başlayalım. İçinizde ilk yazı mı diyenler var ise buradan okuyabilirler. Sosyal ve teknolojik gelişimimizin sonucu olarak artan enerji ihtiyacımızın karşılanabilmesi için enerjinin herkes tarafından erişilebilir, güvenilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Halbuki dünya nüfusunun % 53’ünün elektriğe erişimi kısıtlı, 1.2 milyar insanın hiç erişimi yok, 2.8 milyar insan ise ısınmak veya

Geleneksel Şebekeler Ölüyor, Yaşasın Şebeke 2.0!

Uzun zamandır yapılacak işler listemde üst sıralarda yer alan ancak kendimi “vaktim yok” bahanesiyle oyaladığım, kısaca çokça ertelediğim bir konu vardı. Dağıtık üretimlerin yaygınlaşması ve sayısallaşan elektrik dağıtım şebekelerinde bizleri neler bekliyor ve bu yeni döneme hazırlık için neler yapmalıyız? Konumuz çok popüler, oldukça derin ve birden fazla paydaşı/sektörü ilgilendiriyor. Bu nedenle konuyu alt başlıklara ayırmanın daha iyi olacağını düşündüm. Özetle, konunun meraklıları için bu yazı, bir başlangıç yazısı olacak. Sayısal dönüşüm nedir? Hepsinden önce belki de sayısallaşma kavramından başlamak gerekiyor. İngilizce