Şebeke Siber Güvenliği ve Enerji

Akıllı şebekelerin geleneksel şebekelere göre daha geniş bir coğrafi alana yayılması ve internete bağlı olmasından dolayı daha açık bir iletişim ortamına sahiptirler. Bu yüzden sistemde bulunan tüm bileşenleri ağ saldırılarına karşı %100 güvence altına almak mümkün değildir. Dolayısıyla, iletişim ağında siber atakların sebep olacağı anormal süreçlerin belirlenmesi ve tanımlanması için profil tanımlama, test işlemleri ve ağ trafik durumunun izlenmesi sürekli olarak sağlanmalıdır. Ayrıca, akıllı şebekeler anormal durumlarda ve hatta siber saldırıların gerçekleştiği zaman diliminde bile ağ işlemlerini devam ettirebilmek için kendisini onarabilme yeteneğine sahip olmalıdır

Güçağlarıbirdereceyekadar, bilgiiletişimteknolojisisistemleriylegiderekdahafazlaentegre hale geldikçe, sibersaldırılarakarşıbusayededahaduyarlı hale geliyorlar.