Otonom Araçlar ve Enerji

Otonom Araçlar (AV’ler) gibi paradigma değiştiren teknolojiler, şehirlerimizin geleceği için vaat edilen çok sayıda faydaya rağmen, benzeri görülmemiş yeni tehditler oluşturabilir. Sürücülük mesleklerini öldürebileceği ve istihdam edilebilirlikle ilgili yeni sosyal dışlanma katmanları yaratabileceğinden, AV’lerin sonuçlarını ilk deneyimleyen ulaşım sektörü olacaktır. 

Otonom araçların, öncelikle kazaların azaltılması yoluyla araç güvenliğini artırması öngörülmüştür. Ancak tasarımları, araç seyahat talebini ve enerji tüketimini de etkileyebilir. Pille çalışan elektrikli ve hibrit elektrikli otonom araçlar, geleneksel otonom araçlara göre daha yaygın kullanım alanı bulsa da, konvansiyonel otonom araçlar için enerji yönetimi daha zor ve daha önemlidir.

Otonom araçların şehirlerimiz ve bölgelerimiz üzerinde çok büyük etkisi olacak. Hızla gelişen bu teknoloji, enerji tüketimindeki değişiklikler de dahil olmak üzere ulaşım sistemini bütünüyle etkileyecek; artan güvenlik, iklim değişikliği etkileri, nakliye operasyonlarının verimliliği ve yük taşıyan kamyonların müfrezesi. Otonom araç teknolojileri ile enerji tüketimindeki tahmini değişiklikler arasındaki bağlantı büyük ilgi görüyor.Otonom araçların enerji etkileri iki yol boyunca önemli ölçüde değişebilir: (1) otonom araç teknolojisinin kısmi veya tam otomasyonunun uygulanma derecesi; ve (2) kişisel otonom araçlara karşı paylaşılan otonom araçların önemli bir bölümünün bulunup bulunmadığı. Literatür tarafından önerilen araçların tam otomasyonu, seyahat talebini artıracak ve yeni kullanıcı gruplarını çekecek, bu da daha fazla yolculuk ve daha fazla enerji tüketimi ile sonuçlanan VMT üretecek. Dinamik sürüş paylaşımı ve paylaşılan otonom araçlar, otonom sürüş ve noktadan noktaya mobilite rahatlığını korurken trafik sıkışıklığı ve enerji tüketimi üzerindeki potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için öngörülebilir yoldur. Ulaştırma sektöründe sera gazı emisyonlarının ele alınmasının önemi göz önüne alındığında, düşük enerjili bir geleceğe giden yol, en iyi şekilde, paylaşılan araçların insanların hareketlerine hizmet ettiği, özellikle de seyahatin büyük çoğunluğunun gerçekleştiği metropoliten bölgelerde hizmet vermektedir.