Nesnelerin İnternetive Enerji

(Sezgisel insandan makineye etkileşim yoluyla yaşam)

Nesnelerin internetinin (IoT) kısa tanımı, internete bağlı küçük cihazlar topluluğudur. IoT, “internet” kavramını çoğu insanın kullanım durumlarının ötesinde bir adım ileriye taşıyor. Şimdi bu amacı (bağlantıyı) insan dışı varlıklara da genişletiyor. Bir IP adresinden diğerine bilgi paketleri gönderirken, insanların bilgi toplamasına ve göndermesine izin veren aynı internet teknolojisi, çevrelerindeki ortam hakkında veri toplayan ve paylaşan, birbirine bağlı nesneler ve insanlardan oluşan dev bir ağdır. IoT’nin potansiyeli, yalnızca milyarlarca cihazın konuşlandırılması değil, eyleme dönüştürülebilir içgörüler için bu cihazlardan gelen verilerden yararlanılmasıdır. 

Yenilenebilir enerjinin entegrasyonu ve enerji kullanımının optimizasyonu, sürdürülebilir enerji geçişlerinin ve iklim değişikliğinin hafifletilmesinin kilit unsurlarıdır. Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi modern teknolojiler, iletim dağıtım ve talep süreciyle enerji sektöründe, yani enerji tedarikinde çok sayıda uygulama sunmaktadır. IoT, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjinin payını artırmak, aynı zamanda enerji kullanımının çevresel etkilerini azaltmak için kullanılabilir.

IoT geleceği sınırsız olma potansiyeline sahiptir. Dünyadaki IoT bağlantılı cihazların toplam kurulu tabanının 2025 yılına kadar yaklaşık 31 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bağlantılı arabalardan, akıllı şehirlere, akıllı ev cihazlarından bağlantılı endüstriyel ekipmanlara kadar, heyecan verici bir IoT uygulamaları dalgası ortaya çıkmaya hazırlanıyor. IoT’deki bu ilerlemeler, artan ağ çevikliği ve çeşitli kullanım durumlarını otomatikleştirme yeteneği ile hızlandırılacaktır.