Depolama ve Enerji

Enerji sistemleri , çeşitli kaynaklardan enerji elde etmede ve onu, örneğin kamu hizmeti, sanayi, bina ve ulaşım gibi çeşitli sektörlerdeki uygulamalar için gerekli enerji biçimlerine dönüştürmede kilit bir rol oynamaktadır. Enerji depolamanın amacı, enerjiyi yakalamak ve gelecekteki kullanım için etkin bir şekilde sunmaktır.Üretilen enerji uzun süre mevcut olmadığında, büyük miktarda enerji depolayabilen yüksek enerji yoğunluklu bir cihaz gerekir. Zaman boşaltma süresi kısa, kısa bir süre boyunca şarj / deşarj dalgalanmaları ile cihazlar için, yüksek güç yoğunluğu cihazı gereklidir. Enerji depolama sistemleri de depolama süresine göre sınıflandırılabilir. 

Elektrik enerjisi sektörünün ayırt edici özelliklerinden biri, elektrik talebi gün boyunca dalgalanma gösterse de, üretilebilecek elektrik miktarının kısa sürelerde nispeten sabit olmasıdır. Elektrik enerjisini ihtiyaç duyulduğunda karşılamak için mevcut olacak şekilde depolamak için teknoloji geliştirmek, elektrik dağıtımında büyük bir atılımı temsil edecektir.