Büyük Veri, Yapay Zeka ve Enerji

İnternetin hayatımıza girmesiyle beraber dijitalleşmede görülen artışın nedeni, üretilen veri miktarındaki artışa aittir. İnsanların sanal ağlar üzerinde yaptıkları her hareket ve arkalarında bıraktıkları her iz; bir oluşumun, bir yapının kaynağı haline gelmektedir. Tüm internet kullanıcılarının el birliğiyle ortaya çıkardığı bu yapıya Big Data (Büyük Veri) denilmektedir.

Sağlıktan eğitime, finanstan pazarlamaya, tarımdan turizme hemen hemen bütün alanlarda verinin gücünden faydalanılmaktadır. Veri sayesinde verim artmakta, çözüm süreçleri hızlanmaktadır. Ek olarak, hata payı minimuma yakın tutulmaktadır. Aslında veri tek başına pek de bir anlam ifade etmemektedir. Veri bilgiye dönüşüp makineye öğretildikten sonra, yapay zeka uygulamaları ile birlikte problemlere çözüm üretir hale getirilmektedir.