Bulut Bilişim ve Enerji

Ekonomik büyüme, nüfus yoğunluğundaki artış ve gelişen teknolojinin paralelinde enerjiye olan talep, tüm dünyada gün geçtikçe artmaktadır. Enerjiye karşı artan bu bağımlılıktan dolayı elektrik şebekelerinde oluşan herhangi bir kesinti sonucunda endüstriyel tüketicilerde oldukça büyük maddi kayıplar oluşturmaktadır. Akıllı şebekeler, mevcut elektrik şebekelerinin bilgi iletişim teknolojileri ile donatılmış yeni nesil güç sistemlerine dönüştürülmesidir. Gelişmiş bilgi iletişim teknolojilerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde mevcut elektrik şebekelerine entegre edilmesi geleceğin güç sistemlerinin verimlilik ve etkinliğini artıracaktır.  Düşük maliyetli Iot sensörlerin sahada var olmasıyla birlikte sistemler sürekli izlenebilir, anlık veri toplanabilir hale gelmiştir. Bu amaçla geliştirilen enerji verimliliği analitiği; büyük verinin toplanması, işlenmesi ve analitik hesaplamalarının yapılması için bulut tabanlı bir çözümdür.